Шлайф на глава, Ремонт на автомобилна глава, Шлайф на биели

Услуги


Шлайфане на глава, Челно шлайфане на цилиндровата глава - Цилиндровата глава се проверява изключително точно за допустими отклонения с помощта на много тънък линеал и реглажни пластини. Тази обработка се извършва в µm обхвата! Цилиндровата глава трябва да е с чиста и гладка повърхност.

 • Шлайф на биели - След координатна обработка на биелата, се извършва координатно шлайфане което да осигури равномерно охлаждане на плъзгащия лагер. Координатна система (триосна)- обработка на повърхнини взаимно перпендикулярни с точност до 0,003. Биелите трябва се монтират грижливо под ъгъл. При по-голяма хлабина буталата могат да се наклонят и да възникне износване от различни страни в обхвата на горивната камера или в горната мъртва точка на буталото. За да бъде избегнато това е необходимо новите биелни втулки да бъдат пресовани и набити с правилния диаметър и ъгъл.

• Хидравлична проба на автомобилни глави - Чрез хидравлична проба да се открият спуканите глави. Изпитание на главите във водна среда с въздух, с налягане 4 АТМ.

• Смяна на водачи на клапани, обработка на клапанни гнезда и претриване на същите и регулиране на топлинни височини на хидравлични клапани.