Оборудване използвано от фирмата и машини за продажба

Фирма ЕТ "Координат 57" работи със следните машини:

От фирма ЕТ "Координат 57" може да закупите машините: